fbpx

Ansökan till YH-utbildningen

Systemutvecklare
– objektorienterad systemutveckling

2 år, 400 YH-poäng

Kursort: Göteborg
Kursstart: September 2020

Om du inte har alla handlingar och vill komplettera ansökan senare skriver du detta i meddelandefältet.

Om du vill ansöka men saknar formell behörighet och anser att du har nödvändiga förkunskaper kan du få dessa validerade/prövade kontaktar du oss direkt på yh@humanus.se.

Fingrande på en laptop

Du kan också ansöka med blankett:

pdf-symbol
Ansökan Systemutvecklare

Blanketten kan fyllas i på skärmen innan utskrift. Restplatser kan sökas.

Kursinnehåll

 

Kurs Poäng
Introduktion till systemutveckling 10
Introduktion till objektorientering 20
Objektorienterad programmering, grundläggande 60
LIA, lärande i arbete 1 40
Objektorienterad analys 20
Objektorienterad design 20
Databaser 30
Projektmetodik 20
Objektorienterad programmering, avancerad 60
Webbapplikationer 40
LIA, lärande i arbete 2 70
Examensarbete 10
Totalt 400

Ansökan Systemutvecklare (400 p)

Göteborg

Personnummer*

Förnamn och efternamn*

Adress*

Postnummer och ort*

E-post*

Telefonnummer

Mobilnummer

Till ansökan bifogas betyg eller handlingar som styrker behörighet (tillåtna filformat är .doc, .docx, .pdf, .jpg).
Max filstorlek 5 mb.Jag skickar betygskopior separat via post

Jag skickar betygskopior separat via e-mail

Hur har du fått information om denna utbildning?

www.allastudier.seyh-guiden.sestudentum.seYH-mässanJobbmässanFacebookGooglesökning

Övrigt du vill tillägga/meddela

Jag intygar att uppgifterna ovan är korrekta och bekräftar att jag härmed ansöker till utbildningen

Kontakt

För mer information, kontakta vår utbildningsledare

Shahla Yagoutkar
tel 0709-49 47 36

shahla.yagoutkar@humanus.se

Göteborg • Malmö