fbpx

Enorma jobbmöjligheter

Med en avklarad utbildning inom systemutveckling/programmering är man väldigt eftertraktad på arbetsmarknad. Man kan i princip säga att man är garanterad jobb. Och inom den här branschen kan man inneha flera olika roller såsom mjukvaruutvecklare, systemdesigner, testare, IT-säljare och många fler. Dessa yrkesroller går vi in djupare på lite längre ner på sidan.

Lediga jobb inom systemutveckling

Som vi nämnt tidigare så är efterfrågan på systemutvecklare på arbetsmarknaden väldigt stor. I mars 2018 var det ca 1600 lediga jobb på arbetsförmedlingens platsbank med inrikting på systemutveckling och programmering.

Javaprogrammerare

Som javaprogrammerare så kommer man att programmera i javaspråket som används i 97 procent av alla företagsdatorer. Efterfrågan på javaprogrammerare är stort inte bara i Sverige utan även runt om i hela världen.

IT-Säljare

Som IT-säljare jobbar man med att sälja olika typer av IT-lösningar till bland annat företag, organistationer  och kommuner. För att passa i rollen som IT-säljare så ska man ha ett stort tekniskt kunnande och känna sig säker i den rollen. Social kompetens och att även kunna vara mindre teknisk med kunder efterfrågas.

Testare

Tar reda på vad som ska testas genom att granska kravdokument. Man kontrollerar övriga, mer systemspecifika lösningar med utvecklaren. Det kan röra sig om hur de valt att lösa enskilda detaljer såsom lagring i tabeller. Testaren genomför också omtester och regressionstester. 

C# Programmerare

Som C-sharp-programmerare jobbar man i det objektorienterade programspråket C#.

Mjukvareutvecklare och databasutvecklare

 Utvecklar programvara och mjukvara för olika ändamål. Som mjukvaruutvecklare ansvarar man för testning, införande, utformning och utvärdering av programvara.

 

Som databasutvecklare kommer du att jobba med att förbättra, underhålla och utveckla databaser på din arbetsplats.

Systemdesigner och systemanalytiker

Som systemdesigner arbetar du med själva designen på produkten där arkitektur, moduluppbyggnad och gränssnitt måste vara väl specifierade för att åstadkomma ett system som uppfyller kraven.

Är ansvarig för planering och samordning av programvara och system för företaget.

IT-Projektledare

Som IT-projektledare är du länken mellan utvecklarna och beställarna. Du ser till att det som kunden vill ha blir verklighet samtidigt som du hjälper kunden att göra rätt val.

Systemutvecklare

Tar fram och utvecklar data/IT-system eller delar av system. Man kan utveckla allt från ekonomisystem till system för att styra industriproduktion. Programmering är ofta kärnan.

Göteborg • Malmö