Om utbildningen

 

Utbildningen genomförs i samverkan med arbetslivet och innehåller en stor del lärande i arbete (LIA) d.v.s. att du genomför delar av utbildningen ute på företag. Alla våra lärare är högutbildade och verksamma i branschen vilket garanterar att du får aktuell och relevant kunskap. Objektorienterad programmering med Java och .NET är det som i störst utsträckning efterfrågas i branschen. Du får under utbildningen lära dig att analysera och designa webb- och nätverksapplikationer.

 

Utbildningen innehåller totalt 22 veckors praktik (Lärande i arbete) vilket ger dig en unik möjlighet att bygga relationer med arbetslivet och för företagen att pröva din kompetens inför framtida rekrytering.

Kursinnehåll

 

Kurs Poäng
Introduktion till systemutveckling 10
Introduktion till objektorientering 20
Objektorienterad programmering, grundläggande 60
LIA, lärande i arbete 1 40
Objektorienterad analys 20
Objektorienterad design 20
Databaser 30
Projektmetodik 20
Objektorienterad programmering, avancerad 60
Webbapplikationer 40
LIA, lärande i arbete 2 70
Examensarbete 10
Totalt 400