LIA - Lärande I Arbete

På en yrkeshögskoleutbildning så varvar man teori med praktik. LIA – lärande i arbete är den delen av utbildningen som görs på en arbetsplats där ni som elever både får applicera det teoretiska ni har lärt er samt bygga på med den kunskap som arbetslivet efterfrågar.

LIA - upplägg

Under sammanlagt  22 veckor kommer eleverna spendera sin tid ute på olika arbetsplatser. Kursen är i två block där första LIA – perioden är under vårterminen och den sista är i slutet på utbildningen innan examensarbetet.

Våra LIA-företag

Här har vi ett urval av företag som ni har möjlighet att tillbringa er LIA-period på.