fbpx

Objektorienterad programmering
med AI-kompetens

Det här är, kort och gott, en utbildning som gör dig till programmerare. Du läser objektorienterad programmering i C# och Java och jobbar i praktiska projekt. En kurs behandlar AI, Artificiell Intelligens, där du får kunskaper i Microsofts AI-plattformar, fördjupning i Java och kunskaper i Pythonprogrammering.

Utbildningen innehåller totalt 14 veckors praktik (Lärande i arbete) vilket ger dig en unik möjlighet att bygga relationer med arbetslivet.

Efter utbildningen är du hur eftertraktad som helst på arbetsmarknaden. Du kan t ex arbeta som programmerare inom Java, C# eller Python eller varför inte som AI-utvecklare eller testare. 

Preparandkurser

För dig som ansökt (eller ämnar ansöka) och saknar Programmering 1 (A) och/eller Matematik 2 (B) ordnar vi preparandkurs. Kursen avslutas med test och klarar du det är du behörig till denna utbildning. Preparandkurserna är kostnadsfria och hålls i våra lokaler på Järnvågsgatan 3 (vid Järntorget) i Göteborg.

20 – 25 maj, Preparandkurs i Programmering 1

10 – 14 juni, Preparandkurs i Matematik 2

För anmälan, kontakta utbildningsledare Lars Jacobsen, 0723-76 76 40, lars.jacobsen@humanus.se

Kursinnehåll

Kurs Poäng
Introduktion till objektorientering 10
Objektorienterad programmering, grundläggande 50
Databaser 20
Objektorienterad programmering, avancerad 70
Artificiell Intelligens 70
LIA, lärande i arbete 70
Examensarbete 10
Totalt 300

Utbildningsort:

Malmö

Omfattning:
300 YH-poäng, 60 veckor
Heltidsstudier.

Antal platser: 32

Kurstart: 9 september 2019

Kontaktperson:
Lars Jacobsen
tel 0723-76 76 40
lars.jacobsen@humanus.se

Ansökan:
Sista ansökningsdag 17 maj 2019.

Behörighet:
Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier och att du har minst betyget E (godkänt) i:

  • Matematik 2 (matematik B) eller motsvarande kunskaper
  • Engelska 5 (Engelska A eller motsvarande kunskaper
  • Svenska 1 (Svenska A) eller motsvarande kunskaper
  • Programmering 1 (Programmering A) eller motsvarande kunskaper

eller motsvarande.

Om du anser du har motsvarande kunskaper men ej formella betyg, kontakta oss.

Saknar du behörighet?
Det finns möjlighet att söka till utbildningen ändå. Anser du att du kan tillgodogöra dig utbildningen kan vi pröva din lämplighet och/eller hjälpa dig med förberedelse genom att du går en kostnadsfri preparandkurs. Vi erbjuder preparandkurs i programmering och matematik.

Göteborg • Malmö