fbpx

Jag saknar betyg i något/några ämnen

Anser du att du har kunskaper som motsvarar de i behörigheten kan du göra prov hos oss. Klarar du provet/proven är du behörig för att ansöka till utbildningen. Vi kan dock inte ge betyg så det är endast för denna utbildning du blir godkänd.

Jag har inte läst matematik 2 eller programmering 1

Vi kan erbjuda preparandkurs i Matematik 2 och Programmering 1. Klarar du kursen/kurserna är du behörig för att söka till utbildningen.
Se under respektive utbildning för kurstider.

Alternativt: har du motsvarande kunskaper, t.ex. kan något programmeringsspråk, och kan visa intyg från arbets- eller uppdragsgivare kan du skicka in det för bedömning.

Jag saknar behörighet men anser att jag kan tillgodogöra mig utbildningen

Om du saknar den formella behörigheten i något av de antagningskraven, men anser att du har kunskaperna som krävs och är kvalificerad för att tillgodogöra dig utbildningen, kan du ansöka. Denna lämplighet måste då styrkas på något sätt – det kan vara att du har erfarenhet inom området t.ex. från arbete eller egna projekt, eller att du har en annan utbildning som täcker kunskaperna i det/de aktuella ämnet/en. Vill du ansöka inom denna kategori fyller du i ansökningsformuläret och anger i ”Övrigt”-rutan att du önskar få din lämplighet prövad och du markerar din ansökan med ”Reell kompetens”. Vi kontaktar dig därefter.

Kan du inte styrka din behörighet via intyg, betyg, erfarenhet eller prov finns möjligheten att söka in enligt yrkeshögskolans förordning kap.3 – 4§. Om vi finner dig lämpad att tillgodogöra dig utbildningen och bedömer att efteråt har du förutsättningarna för att kunna utföra yrket, finns det möjligheter för oss att behörighetsförklara dig. Det är dock begränsat antal platser och mycket få av de sökande som kan antas enligt denna regel. Vill du ansöka inom denna kategori fyller du i ansökningsformuläret och anger i ”Övrigt”-rutan att du önskar få din lämplighet prövad och du markerar din ansökan med ”20% regeln”. Vi kontaktar dig därefter.

Göteborg • Malmö