Systemutveckling - Utbildning som leder till jobb

 

Är du intresserad av programmering och vill vara säker på att få jobb? Ansök då till vår utbildning Systemutvecklare – objektorienterad systemutveckling! Utbildningen genomförs i samverkan med arbetslivet och innehåller en stor del lärande i arbete (LIA) d.v.s. att du genomför delar av utbildningen ute på företag. Alla lärare på kursen är också från arbetslivet vilket garanterar att du får aktuell och relevant kunskap. Objektorienterad programmering med Java och .NET är det som i störst utsträckning efterfrågas i branschen. Du får under utbildningen lära dig att designa webbapplikationer, mobila applikationer och nätverksapplikationer.

Nu har du chansen att utbilda dig för att arbeta inom ett spännande område med en bra arbetsmarknad. Behovet av medarbetare med de kunskaper utbildningen ger är mycket stort och kommer att fortsätta växa.

Utbildningen innehåller totalt 22 veckors praktik (Lärande i arbete) vilket ger dig en unik möjlighet att bygga relationer med arbetslivet.

 

Kursinnehåll

 

Kurs Poäng
Introduktion till systemutveckling 10
Introduktion till objektorientering 20
Objektorienterad programmering, grundläggande 60
LIA, lärande i arbete 1 40
Objektorienterad analys 20
Objektorienterad design 20
Databaser 30
Projektmetodik 20
Objektorienterad programmering, avancerad 60
Webbapplikationer 40
LIA, lärande i arbete 2 70
Examensarbete 10
Totalt 400

 

Utbildningsort:
Göteborg

Omfattning:
400 YH-poäng, 80 veckor
Heltidsstudier.

Antal platser: 
32

Utbildningsledare:
Shahla Yagoutkar
tel 0709-49 47 36
shahla.yagoutkar@humanus.se

Ansökan:
Sista ansökningsdag 31 maj 2017.

Behörighet:
Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier och att du har minst betyget E (godkänt) i:

  • Matematik 2 (matematik B) eller motsvarande kunskaper
  • Engelska 5 (Engelska A eller motsvarande kunskaper
  • Svenska 1 (Svenska A) eller motsvarande kunskaper
  • Programmering 1 (Programmering A) eller motsvarande kunskaper

eller motsvarande.

Om du anser du har motsvarande kunskaper men ej formella betyg, kontakta oss.

Saknar du behörighet?
Det finns möjlighet att söka till utbildningen ändå. Anser du att du kan tillgodogöra dig utbildningen kan vi pröva din lämplighet och/eller hjälpa dig med förberedelse genom att du går en kostnadsfri preparandkurs. Vi erbjuder preparandkurs i programmering och matematik.