fbpx

Allmänt om yrkeshögskolan

För att säkerställa att utbildningarna inom yrkeshögskolan möter arbetslivets krav drivs de alltid i nära samarbete med arbetsgivare. De är aktiva både när det gäller planering och genomförande, och kan till exempel föreläsa, delta i projekt och erbjuda praktikplatser.

Att utbildningarna matchas mot arbetslivets behov innebär också att utbildningens innehåll och inriktning kan förändras. Och att nya utbildningar kan starta och andra försvinna allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som student innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.

 

 

 

 

Yrkeshögskolans utbildningar

  • Inom yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll
  • Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet
  • Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete)
  • Utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa
  • De allra flesta är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel från CSN

Humanus yrkeshögskoleutbildningar 

  • Avgiftsfria 
  • Belägna på centrala adresser i Göteborg och Malmö
  • Utbildningar som så gott som garanterar jobb för de som avlägger examen
  • Både praktik på företag (LIA) och praktiska projekt i undervisningen

Göteborg • Malmö